Học Tiếng Nhật Online : Những cặp tính từ trái nghĩa trong tiếng nhật thông dụng nhất

Ngầy đăng: 2018-06-12
Trong tiếng nhật có rất nhiều cặp tính từ trái nghĩa thông dủng rất dễ gặp hàng ngày trong cuộc sống, dưới đây Kenhnhatban.com tổng hợp những cặp từ trái nghĩa thông dụng nhất giúp chúng ta dễ nhớ hơn .

Những cặp tính từ trái nghĩa thông dụng trong tiếng nhật

1: VUI - BUỒN

2 : NHIỀU - ÍT

3: XA - GẦN

4: NGỌT - CAY

5: NÓNG - LẠNH

6: LỚN - NHỎ

7: RỘNG - HẸP

8: MẠNH - YẾU

9: SÁNG - TỐI


Du Học Nhật Bản - Xuất Khảu Lao Động Nhật Bản